Zarząd

SKŁAD I STRUKTURA FUNDACJI „TY I JA”

MARIUSZ BARANOWSKI

– Prezes Zarządu

Tel.: +48 604-121-985

e-mail: fundacjatyija@gmail.com

ANETTA SERAFIŃSKA

– Członek Zarządu

Tel.: +48 884-993-007

e-mail: anetta.serafinska@gmail.com

DANUTA GWIAZDA

– Przewodniczący Rady Fundacji

e-mail: fundacja.tyija@gmail.com

STANISŁAW ROZNER

– Członek Rady Fundacji

e-mail: fundacja.tyija@gmail.com